หน้าแรก

Moe
No_gift_policy
previous arrow
next arrow

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

ข้อมูลสารสนเทศ BIGDATA ปีการศึกษา 2566

29
โรงเรียนในสังกัด
1909
ข้าราชการครู
36821
นักเรียน
37
บุคลากรสำนักงาน

ITA OnLine 2023 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2566
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
  2566
 1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2566
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2566
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.2566
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศประชาสัมพันธ์หน่วยงานอื่นๆ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ข่าวเเละกิจกรรม

Social Fanpage

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

เลขที่ 50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา)  ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034300500 – 034300501
Email : sesao.npt@gmail.com Facebook :/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐ

พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นครปฐม