หน้าแรก

หน้าปกเขต 66
หน้าปก เรียนดีมีความสุข
No_gift_policy
previous arrow
next arrow
“ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สพม.นครปฐม ”
29
โรงเรียนในสังกัด
1949
ข้าราชการครู
36821
นักเรียน
49
บุคลากรสำนักงาน

ประชา สัมพันธ์

02/28/2024

ประชา สัมพันธ์

02/28/2024

ประชา สัมพันธ์

02/28/2024

>>ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด<<

ข่าวประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

>>ดูประกาศสำนักงานเขตทั้งหมด<<

>>ดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด<<

คู่มือการปฏิบัติงานเเละการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์
คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเเละการจัดงาน
แนงทางการดำเนินการสำหรับโรงเรียนที่ประสบอุบัติภัย
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นสู่หลักสูตรสถานศึกษา
หนังสือคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินการคลังเเละสินทรัพย์
6แผนการเฝ้าระวังเหตุเเละสร้างความปลอดภัย
คู่มือHome-school
คู่มือพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
คู่มือ My office
 1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566
 2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2566
 3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2566
 4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
  2566
 1. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  1.1 ปีงบประมาณ 2566
 2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
 3. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
  3.1 ปีงบประมาณ 2566
1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ.2566
2. การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จดหมายข่าวเเละกิจกรรม

Social Fanpage

YouTube VTR สพม.นครปฐม

เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

เลขที่ 50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา)  ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034300500 – 034300501
Email : sesao.npt@gmail.com Facebook :/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐ

พัฒนาเว็บไซต์โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพม.นครปฐม