การรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานการรายงานตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม รอบที่ ๑๐ จำนวน ๒ อัตรา และกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน ๗ อัตรา โดยมี นายเทอดนคร ห้องแซง นางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ร่วมรับรายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม