ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

ชี้แจง ให้ท่านกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนด ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

 1. > ช่องเรื่อง : ให้กรอกเรื่องที่ต้องการร้องเรียน
 2. > ช่องชื่อ-นามสกุล : กรอก ชื่อ นามสกุล จริงของผู้ร้องเรียน
 3. > ช่องเลขที่บัตรประชาชน : กรอกเลขที่บัตรประชาชนของผู้ร้องเรียน
 4. > ช่องอีเมล์ : ให้กรอกอีเมล์ของผู้ร้องเรียน เพื่อจะได้ติดต่อกลับ หากไม่มีให้ใส่เครื่องหมาย ( – )
 5. > ช่องเบอร์โทรศัพท์ : ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
 6. > ช่องเนื้อหา : ให้เขียนรายละเอียดของการร้องเรียน
 7. > ช่องไฟล์แนบ : หากมีเอกสารประกอบการร้องเรียน ให้คลิก เลือกไฟล์ แล้วแนบเอกสาร เป็น PDF.
 8. > กดบันทึกที่คำว่า ส่งข้อความ

หมายเหตุ

 • การร้องเรียนเมื่อกรอกข้อมูลแล้วจะรายงานส่งไปยังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สพม.นครปฐม
 • บุคลากรภายนอกสามารถแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการติดต่อร้องเรีย

ช่องทางการติดต่อ (การร้องเรียน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

เลขที่ 50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา)  ตำบลแหลมบัว  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อาคารสีชมพู

E-mail : spm73551@gmail.com เว็บไซต์ : www.mathayom-npt.go.th โทรศัพท์ : 034300500 – 034300501

  เรื่อง

  ชื่อ - นามสกุล

  เลขบัตรประจำตัวประชาชน

  E-mail

  เบอร์โทรศัพท์

  เนื้อหาเพิ่มเติม

  ไฟล์เเนบ (PDF)