ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย เปลี่ยนตำเเหน่งเเละรับโอนข้าราชครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเเละรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุเเละเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เเละรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเเละข้าราชการอื่นมาบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตำเเหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)