ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารดี ๆ จากกรมจัดหางาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่กำลังหางานทำ สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

📣 ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารดี ๆ จากกรมจัดหางาน 📣
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่กำลังหางานทำ สามารถขึ้นทะเบียนหางานในแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” เพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ ระหว่างการศึกษา หรือหลังจบการศึกษา
“ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่งเพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลต่ำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด สามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมได้ทาง www.obec.go.th
https://smartjob.doe.go.th
หรือ สายด่วน 1506 กด 2
www.ไทยมีงานทำ.com

#ไทยมีงานทำ #Thaimeengantham #Mathayom-npt #สพม.นครปฐม