ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่

นางนิสา บรรจงการ

ผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม

Tel : 089-7329368
Email : nisa–@hotmail.com

นางสาวกนกวรรณ การุญ

รองผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม

Tel : 086-8036190
Email : krukanok1976@gmail.com

นายเทอดนคร ห้องแซง

รองผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม

Tel : 095-2592836
Email : nunoboy43@gmail.com