ผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม เข้าประชุม “สภากาแฟเพื่อการศึกษา” ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เข้าร่วมประชุม “สภากาแฟเพื่อการศึกษา” จังหวัดนครปฐม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะด้านการศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดี และความคุ้นเคยระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริม
การเรียนรู้จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน