รองผู้อำนวยการ สพม.นครปฐม เปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ “อุทุมพรนิทรรศน์ ๒๕๖๗”

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการ “อุทุมพรนิทรรศน์ ๒๕๖๗” โดยมี นางปิยาภัค อุ่นเอม นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุม โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม