ลงตรวจโรงเรียนในสังกัด เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร นายทวิช ลักษณ์สง่า ศึกษานิเทศก์ นางศิริรัตน์ จันมะณี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนางสาวสิริพร เเสงบุญเกิด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ ร่วมลงตรวจโรงเรียนในสังกัด เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์