สพม.นครปฐม จัดประชุม “สภากาแฟเพื่อการศึกษา” จังหวัดนครปฐม (ประจำเดือนพฤศจิกายน)

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย นายเทอดนคร ห้องแซง นางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุม “สภากาแฟเพื่อการศึกษา” จังหวัดนครปฐม (ประจำเดือนพฤศจิกายน) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้พบปะหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน ซึ่งกำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม และโรงเรียนในสังกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภากาแฟ ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย