สพม.นครปฐม ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกิจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเคลื่อนขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้นำขบวน โดยตั้งขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ที่ปั๊มบางจาก และเคลื่อนขบวนไปตามถนน ๓๐๙๔ ระยะทาง ๒.๕ กม. ถึงจุดพักที่ ๓ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม