สพม.นครปฐม เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินโครงการขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีความสุข เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม