สพม.นครปฐม เข้าร่วมงานพิธีปิดมหกรรมการศึกษา “เรียนดี มีอาชีพ และย้อนรอยประวัติศาสตร์” ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย นายเทอดนคร ห้องแซง นางสาวกนกวรรณ การุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.นครปฐม และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีปิดงานมหกรรมการศึกษา “เรียนดี มีอาชีพ และย้อนรอยประวัติศาสตร์” ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ ตามโครงการ : Nakhonpathom Education Soft Power Make Career & History โดยมี ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีปิด ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม