สพม.นครปฐม แนะเทคนิคการดูแลเด็กในยุคปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่นในทางที่ดี และการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยเรียน แก่ผู้ปกครองและนักเรียน

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม มอบหมายให้ นายชณสุธน คงบางพระ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ในเรื่องเทคนิคการดูแลเด็กในยุคปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่นในทางที่ดี และการป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยเรียน ณ อาคารโดมพระครูทักษิณานุกิจ (เสงี่ยม อาริโย) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม