เปิดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ HCEC ชั้น 2 อาคารบรรณบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วยนายเทอดนคร ห้องแซง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์ HCEC ชั้น 2 อาคารบรรณบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)