แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น”พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา”

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้ถ่ายทำวิดีโอการบูรณาการเเหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น”พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา” ณ.โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเเหล่งรวบรวมเเละเผยเเผย่ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาชากดึกดำบรรพ์เเละทรัพยากรธรณี โดยเฉพาะเเร่หิน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ ทักษะ เเละคุณลักษณะที่จำเป็น ในการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ นอกห้องเรียนเเบบ ACTIVE LEARNING เเละให้บริการองค์ความรู้เเก่นักเรียน ชุมชนเเละคนในท้องถิ่นผู้เข้าชมสามารถทดลองสัมผัสได้ด้วยตนเอง