จำนวนนักเรียน จำแนกตามความขาดแคลน


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ความขาดแคลน ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-35,2064,6839,892
เครื่องแบบนักเรียน-34,7774,2108,990
เครื่องเขียน-34,2343,9288,165
แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-33,8933,5657,461
อาหารกลางวัน-34,0813,7367,820
ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-33,8013,5077,311
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--329593922
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องแบบนักเรียน--287587874
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องเขียน--270575845
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--242554796
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอาหารกลางวัน--254552806
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--231555786
73012001 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--275377652
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--255323578
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--249305554
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--236271507
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--235298533
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--233266499
73012002 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--148104252
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องแบบนักเรียน--10690196
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องเขียน--10886194
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--10269171
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอาหารกลางวัน--10472176
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8061141
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--422518940
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องแบบนักเรียน--406498904
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องเขียน--384488872
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--379474853
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอาหารกลางวัน--362474836
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--366471837
73012004 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--20174275
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องแบบนักเรียน--20071271
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องเขียน--20072272
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--17761238
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอาหารกลางวัน--17662238
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--17861239
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--370378748
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องแบบนักเรียน--310277587
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องเขียน--261297558
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--245204449
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอาหารกลางวัน--229217446
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--229202431
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--303201504
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องแบบนักเรียน--302199501
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องเขียน--298200498
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--289200489
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอาหารกลางวัน--287200487
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--290199489
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--33740
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องแบบนักเรียน--33639
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องเขียน--33740
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--33740
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอาหารกลางวัน--33740
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--33740
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--310253563
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องแบบนักเรียน--291178469
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องเขียน--255155410
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--245136381
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอาหารกลางวัน--261178439
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--247130377
73012009 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--263404667
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องแบบนักเรียน--251398649
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องเขียน--239393632
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--223391614
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอาหารกลางวัน--220391611
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--223393616
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--205135340
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องแบบนักเรียน--202134336
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องเขียน--182130312
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--161103264
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอาหารกลางวัน--15997256
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--161103264
73012011 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--5564971,053
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องแบบนักเรียน--5324711,003
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องเขียน--507433940
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--458418876
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอาหารกลางวัน--453370823
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--460411871
73012012 คงทองวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--9733130
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องแบบนักเรียน--9528123
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องเขียน--9126117
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--9028118
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอาหารกลางวัน--9025115
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--9025115
73012013 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--17098268
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--12176197
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--22123
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--32225
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--16994263
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--22224
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--177245422
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--168237405
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--118194312
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--95143238
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--97140237
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--95143238
73022002 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--255130385
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--245125370
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--19695291
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--21797314
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--15875233
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--18077257
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--322961
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องแบบนักเรียน--211637
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีเครื่องเขียน--15924
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--11718
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอาหารกลางวัน--222244
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--11617
73022004 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดีอายุนอกเกณฑ์-----
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมนักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--7747124
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องแบบนักเรียน--7742119
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมเครื่องเขียน--504191
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--474087
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอาหารกลางวัน--353974
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--483987
73022005 แหลมบัววิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐมอายุนอกเกณฑ์-----
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--12467191
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--12266188
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--8952141
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--8850138
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--12267189
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--8952141
73022006 เพิ่มวิทยานครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--194564
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องแบบนักเรียน--144559
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องเขียน--124052
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--94049
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อาหารกลางวัน--113748
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--94049
73022008 บางเลนวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--10832140
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องแบบนักเรียน--841094
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องเขียน--861096
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--43649
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อาหารกลางวัน--751388
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--57-57
73022009 บางหลวงวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--211132
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องแบบนักเรียน--201131
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องเขียน--151025
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--11112
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อาหารกลางวัน--17421
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--13518
73022010 สถาพรวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--5557112
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องแบบนักเรียน--444488
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องเขียน--484088
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--172138
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อาหารกลางวัน--314475
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--182240
73022011 บัวปากท่าวิทยาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--303666
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--221739
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--151732
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--111728
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--193049
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--111526
73022012 สามพรานวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด-36211
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องแบบนักเรียน-35210
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องเขียน-36211
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)-36110
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อาหารกลางวัน-3519
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า-3519
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--488223711
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--434176610
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--429167596
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--408156564
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--376169545
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--394151545
73022014 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยานักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--12851179
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องแบบนักเรียน--12650176
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาเครื่องเขียน--7340113
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาแบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--462773
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอาหารกลางวัน--8035115
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--473077
73022015 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยาอายุนอกเกณฑ์-----
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--23537
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องแบบนักเรียน--23234
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องเขียน--22224
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)---2020
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อาหารกลางวัน---2222
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า---1919
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์นักเรียนขาดแคลนทั้งหมด--213
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องแบบนักเรียน--213
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์เครื่องเขียน--112
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)--112
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อาหารกลางวัน--112
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า--112
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์อายุนอกเกณฑ์-----


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT