สพม.นครปฐม.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
730120121802761073180276 คงทองวิทยาสามง่ามดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,15530814241,9695436-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120111802681073180268 ศาลาตึกวิทยาทุ่งลูกนกกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----269822694951729-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120101802671073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,492381,253312,7456940-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120021802591073180259 ราชินีบูรณะพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----1,479361,635423,1147840-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120091802661073180266 กำแพงแสนวิทยาทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,092301,015262,1075638-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120081802651073180265 สิรินธรราชวิทยาลัยสนามจันทร์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,281391,460452,7418433-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120031802601073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ดอนยายหอมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----292920394951828-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120071802641073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคมโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----3691223095992129-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730120061802631073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----1,21436911242,1256035-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120051802621073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"สระกะเทียมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----264915864221528-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120041802611073180261 ศรีวิชัยวิทยานครปฐมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----83124843231,6744736-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120131802771073180277 บ้านหลวงวิทยาบ้านหลวงดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----24078033201032-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220011802691073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์งิ้วรายนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----16969962681222-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220021802701073180270 ภัทรญาณวิทยาวัดแคนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----82526492131,3173934-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220031802711073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมบางแก้วนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----285915264371529-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220041802721073180272 พลอยจาตุรจินดาท่าพระยานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----883633151625-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220051802731073180273 แหลมบัววิทยาเเหลมบัวนครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม----963556151917-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220061802741073180274 เพิ่มวิทยานครชัยศรีนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----13567662111218-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220081802781073180278 บางเลนวิทยาบางเลนบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----46516279127442827-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220091802791073180279 บางหลวงวิทยาบางหลวงบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----20789443011225-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220101802801073180280 สถาพรวิทยาลำพญาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----22367863011225-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220111802811073180281 บัวปากท่าวิทยาบัวปากท่าบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----123610762301219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220121802821073180282 สามพรานวิทยายายชาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----80924541181,3504232-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220131802831073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่าตลาดสามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์--274849515273121,0423530-ปกติประถม - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220141802841073180284 วัดไร่ขิงวิทยาไร่ขิงสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----1,869451,639413,5088641-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730220151802851073180285 ปรีดารามวิทยาคมคลองจินดาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----19968762861224-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220161802861073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----72121895271,6164834-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730220171802881073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----1,388411,081332,4697433-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120011802581073180258 พระปฐมวิทยาลัยพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----1,967481,618483,5859637-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7