สพม.นครปฐม.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
730120121802761073180276 คงทองวิทยาสามง่ามดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,16230847242,0095437-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120111802681073180268 ศาลาตึกวิทยาทุ่งลูกนกกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----260822094801728-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120101802671073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,431371,315332,7467039-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120021802591073180259 ราชินีบูรณะพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----1,415361,616423,0317839-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120091802661073180266 กำแพงแสนวิทยาทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,075291,026272,1015638-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120081802651073180265 สิรินธรราชวิทยาลัยสนามจันทร์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----1,290391,494452,7848433-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120031802601073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ดอนยายหอมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----259921294711826-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120071802641073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคมโพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----3841221495982128-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730120061802631073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----1,18835877252,0656034-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120051802621073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"สระกะเทียมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----230813363631426-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120041802611073180261 ศรีวิชัยวิทยานครปฐมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----78622883241,6694636-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120131802771073180277 บ้านหลวงวิทยาบ้านหลวงดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----21878333011030-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220011802691073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์งิ้วรายนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----173610162741223-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220021802701073180270 ภัทรญาณวิทยาวัดแคนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----80925523141,3323934-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220031802711073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมบางแก้วนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----285916464491530-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220041802721073180272 พลอยจาตุรจินดาท่าพระยานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----653673132622-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220051802731073180273 แหลมบัววิทยาเเหลมบัวนครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม----883666154917-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220061802741073180274 เพิ่มวิทยานครชัยศรีนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----12657662021118-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220081802781073180278 บางเลนวิทยาบางเลนบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----43715334127712729-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220091802791073180279 บางหลวงวิทยาบางหลวงบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----189712663151324-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220101802801073180280 สถาพรวิทยาลำพญาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----19268362751223-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220111802811073180281 บัวปากท่าวิทยาบัวปากท่าบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----10269962011217-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220121802821073180282 สามพรานวิทยายายชาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----69324548181,2414230-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220131802831073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่าตลาดสามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์--253846415289121,0063529-ปกติประถม - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220141802841073180284 วัดไร่ขิงวิทยาไร่ขิงสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----1,792451,581413,3738639-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730220151802851073180285 ปรีดารามวิทยาคมคลองจินดาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----18569462791223-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220161802861073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----799231,028291,8275235-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730220171802881073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----1,358421,096332,4547533-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120011802581073180258 พระปฐมวิทยาลัยพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----1,923481,606483,5299637-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7