ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
ราชินีบูรณะ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012002
PERCODE 6 หลัก180259
กระทรวง 10 หลัก1073180259
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ราชินีบูรณะ
ชื่อ (อังกฤษ)Rachineeburana
หมู่ที่-
ถนนหน้าพระ
หมู่บ้าน-
ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034258456
อีเมล์แอดเดรสinformation@rn.ac.th
เว็บไซต์https://www.rn.ac.th/default/
แผนที่ https://goo.gl/maps/fXAvGBdQ9HsuDXty8

พิกัด


Latitude
13.81733985
Longitude
100.0627766

14.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน