ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
เปิดสอนระดับม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 4
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
รหัส
SMIS 8 หลัก73012003
PERCODE 6 หลัก180260
กระทรวง 10 หลัก1073180260
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)phapathomwitthayalai2luang phongoenanusorn school
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลดอนยายหอม
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034388060
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.ppt2.ac.th/contact
แผนที่ https://goo.gl/maps/sRpRbeEQgmQDU41V8

พิกัด


Latitude
13.730629
Longitude
100.0737308

26 KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน