ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
ศรีวิชัยวิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012004
PERCODE 6 หลัก180261
กระทรวง 10 หลัก1073180261
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีวิชัยวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)sriwichaivittaya
หมู่ที่1
ถนนมาลัยแมน
หมู่บ้าน-
ตำบลนครปฐม
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034285041
อีเมล์แอดเดรสchatree@swc.ac.th
เว็บไซต์http://www.swc.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/e9AZNjQG3TdSnP1D7

พิกัด


Latitude
13.8389228
Longitude
100.0302881

18.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน