ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012005
PERCODE 6 หลัก180262
กระทรวง 10 หลัก1073180262
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"
ชื่อ (อังกฤษ)Srakatiem Witthayakhom School
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลสระกะเทียม
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034100695
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.sktw.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/YB5d1cNF82XbvBDn8

พิกัด


Latitude
13.76264878
Longitude
99.96935651

33.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน