ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012006
PERCODE 6 หลัก180263
กระทรวง 10 หลัก1073180263
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดห้วยจรเข้วิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Wathuaichorakhe Witthayakom School
หมู่ที่-
ถนนพิพิธประสาท
หมู่บ้าน-
ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034250934
อีเมล์แอดเดรสwjschool@hotmail.com
เว็บไซต์http://wj.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/mo2zQSYTynsaj87Z6

พิกัด


Latitude
13.82282488
Longitude
100.0723103

10 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน