ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
โพรงมะเดื่อวิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012007
PERCODE 6 หลัก180264
กระทรวง 10 หลัก1073180264
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพรงมะเดื่อวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)prongmadua wittayakhom school.
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลโพรงมะเดื่อ
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034387038
อีเมล์แอดเดรสwjschool@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.prongmadua.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/W7R1brayt7Xu1h3R8

พิกัด


Latitude
13.81913056
Longitude
99.99404446

26 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน