ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
สิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012008
PERCODE 6 หลัก180265
กระทรวง 10 หลัก1073180265
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สิรินธรราชวิทยาลัย
ชื่อ (อังกฤษ)Princess Sirindhorn s College
หมู่ที่5
ถนนยิงเป้าใต้
หมู่บ้าน-
ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034250948
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.psc.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/kGE8eotf9SEwmQCr9

พิกัด


Latitude
13.788652
Longitude
100.048817

21.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน