ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
กำแพงแสนวิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012009
PERCODE 6 หลัก180266
กระทรวง 10 หลัก1073180266
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กำแพงแสนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kamphangsaenwittaya School
หมู่ที่7
ถนนมาลัยแมน
หมู่บ้าน-
ตำบลทุ่งกระพังโหม
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.kpsw.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/JM21WZBeBHcS37RK7

พิกัด


Latitude
13.9843585
Longitude
99.9963694

34 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน