ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
มัธยมฐานบินกำแพงแสน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012010
PERCODE 6 หลัก180267
กระทรวง 10 หลัก1073180267
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัธยมฐานบินกำแพงแสน
ชื่อ (อังกฤษ)Mattayomthanbinkamphangsaen School
หมู่ที่7
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลกระตีบ
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034996460
อีเมล์แอดเดรสmtbk.thanbin@gmail.com
เว็บไซต์www.mtbk.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/BzfGpQ7Cwwwx8UMg7

พิกัด


Latitude
14.09938413
Longitude
99.94274134

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน