ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
บ้านหลวงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012013
PERCODE 6 หลัก180277
กระทรวง 10 หลัก1073180277
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลวงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANLOUNGWITTAYA
หมู่ที่2
ถนนนครชัยศรี
หมู่บ้าน-
ตำบลบ้านหลวง
อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034965525
อีเมล์แอดเดรสbanluangwittaya@obec.go.th
เว็บไซต์https://www.blws.ac.th/blws1/
แผนที่ https://goo.gl/maps/QVFPBCXoQANdWqur5

พิกัด


Latitude
13.91557678
Longitude
100.1483916

9.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน