ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022001
PERCODE 6 หลัก180269
กระทรวง 10 หลัก1073180269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
ชื่อ (อังกฤษ)NgiuraiBoonmeeRangsarit School
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลงิ้วราย
อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034109810
อีเมล์แอดเดรสSchoolngbr@gmail.com
เว็บไซต์http://ngbr.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/e2ZcLKUcXKrLXS4d8

พิกัด


Latitude
13.80763
Longitude
100.2177637

14.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน