ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
พลอยจาตุรจินดา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022004
PERCODE 6 หลัก180272
กระทรวง 10 หลัก1073180272
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พลอยจาตุรจินดา
ชื่อ (อังกฤษ)Phloichaturachinda
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าพระยา
อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034331634
อีเมล์แอดเดรสsiriwut.ngam@phloinpt.ac.th
เว็บไซต์http://www.phloinpt.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/4tbBNt6kBgZDGzoq8

พิกัด


Latitude
13.79609723
Longitude
100.1518563

16.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน