ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
แหลมบัววิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022005
PERCODE 6 หลัก180273
กระทรวง 10 หลัก1073180273
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แหลมบัววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Laembuawittaya
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลเเหลมบัว
อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034300944
อีเมล์แอดเดรสlaembuawitthaya@gmail.com
เว็บไซต์http://laembua.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/11GSqHbyb629iTJM9

พิกัด


Latitude
13.866434
Longitude
100.146923

1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน