ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
เพิ่มวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022006
PERCODE 6 หลัก180274
กระทรวง 10 หลัก1073180274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพิ่มวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Permwittaya
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034331199
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://permwit.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/m6LaD5gxqDNW3Mcx8

พิกัด


Latitude
13.78636368
Longitude
100.1924696

14.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน