ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
เพิ่มวิทยา
เปิดสอนระดับม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 3
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
รหัส
SMIS 8 หลัก73022006
PERCODE 6 หลัก180274
กระทรวง 10 หลัก1073180274
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เพิ่มวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Permwittaya
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลนครชัยศรี
อำเภอนครชัยศรี
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034331199
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://permwit.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/m6LaD5gxqDNW3Mcx8

พิกัด


Latitude
13.78636368
Longitude
100.1924696

14.9 KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน