ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
บางเลนวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022008
PERCODE 6 หลัก180278
กระทรวง 10 หลัก1073180278
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บางเลนวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Banglane Witthaya school
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลบางเลน
อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034391983
อีเมล์แอดเดรสb.w.wittaya@gmail.com
เว็บไซต์http://www.banglane.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/JPiQJ8x74RK5XEXu9

พิกัด


Latitude
14.0088804
Longitude
100.1729597

27.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน