ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
บางหลวงวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022009
PERCODE 6 หลัก180279
กระทรวง 10 หลัก1073180279
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บางหลวงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Bangluangwittaya School
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลบางหลวง
อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034399070
อีเมล์แอดเดรสregs.blw@gmail.com
เว็บไซต์http://www.blwy.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/VyJwVbZGtQKzaJcz8

พิกัด


Latitude
14.12819592
Longitude
100.1155122

42.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน