ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
สถาพรวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022010
PERCODE 6 หลัก180280
กระทรวง 10 หลัก1073180280
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สถาพรวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Sathapornwithaya
หมู่ที่11
ถนนบางภาษี-ศาลายา
หมู่บ้าน-
ตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034109824
อีเมล์แอดเดรสinfo@stpsch.ac.th
เว็บไซต์http://stpsch.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/H6qy2frJFPYMXKwY7

พิกัด


Latitude
13.9643845
Longitude
100.2360556

20.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน