ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
สถาพรวิทยา
เปิดสอนระดับม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาดขนาดที่ 3
ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
รหัส
SMIS 8 หลัก73022010
PERCODE 6 หลัก180280
กระทรวง 10 หลัก1073180280
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สถาพรวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Sathapornwithaya
หมู่ที่11
ถนนบางภาษี-ศาลายา
หมู่บ้าน-
ตำบลลำพญา
อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034109824
อีเมล์แอดเดรสinfo@stpsch.ac.th
เว็บไซต์http://stpsch.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/H6qy2frJFPYMXKwY7

พิกัด


Latitude
13.9643845
Longitude
100.2360556

20.4 KM.

.เพศ

ชาย
หญิง

.ตำแหน่ง

ผู้บริหาร /nan%
รอง/ผู้ช่วย /nan%
ครู/ศน. /nan%
บุคลากรทางการศึกษาอื่น /nan%
พนักงานราชการ /nan%
ลูกจ้างประจำ /nan%
ลูกจ้างชั่วคราว /nan%
อื่นๆ /nan%

.วิทยฐานะ

เชี่ยวชาญพิเศษ /nan%
เชี่ยวขาญ /nan%
ชำนาญการพิเศษ /nan%
ชำนาญการ /nan%
ไม่มี /nan%

.วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก /nan%
ปริญญาโท /nan%
ปริญญาตรี /nan%
อนุปริญญา /nan%
ต่ำกว่าอนุปริญญา /nan%
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน