ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
บัวปากท่าวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022011
PERCODE 6 หลัก180281
กระทรวง 10 หลัก1073180281
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บัวปากท่าวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Buapakthawittaya School
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลบัวปากท่า
อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034993026
อีเมล์แอดเดรสbuapakthawittaya.school@gmail.com
เว็บไซต์http://bptw.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/e6AsLVoWmsPucHBS6

พิกัด


Latitude
14.153199
Longitude
100.2495671

51.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน