ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลัก73022013
PERCODE 6 หลัก180283
กระทรวง 10 หลัก1073180283
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อ (อังกฤษ)King's College
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลท่าตลาด
อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0334311278
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://www.kc.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/jHNFHpNGXiFuVyTFA

พิกัด


Latitude
13.74481871
Longitude
100.2298605

21 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน