ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
วัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022014
PERCODE 6 หลัก180284
กระทรวง 10 หลัก1073180284
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดไร่ขิงวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Watraikhingwittaya school
หมู่ที่2
ถนนไร่ขิง-ทรงคนอง
หมู่บ้าน-
ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034318087
อีเมล์แอดเดรสwrk.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์http://www.wrk.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/HrZouWWnYHqBGJp2A

พิกัด


Latitude
13.73941228
Longitude
100.2596164

24 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน