ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
ปรีดารามวิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022015
PERCODE 6 หลัก180285
กระทรวง 10 หลัก1073180285
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปรีดารามวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Preedaram Wittayakhom
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน-
ตำบลคลองจินดา
อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034397067
อีเมล์แอดเดรสpreedaram@hotmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1073180285&page=info
แผนที่ https://goo.gl/maps/yssyeWs7D51qf7sTA

พิกัด


Latitude
13.6890441
Longitude
100.1427733

29 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน