ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73022017
PERCODE 6 หลัก180288
กระทรวง 10 หลัก1073180288
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ชื่อ (อังกฤษ)Kanchanapisekwittayalai Nakhonpathom
หมู่ที่5
ถนนศาลายา - บางภาษี
หมู่บ้าน-
ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034297664
อีเมล์แอดเดรสkanjana@kjn.ac.th
เว็บไซต์https://www.kjn.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/aDMrZG4nb94ghKA28

พิกัด


Latitude
13.8171805
Longitude
100.3177858

24 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน