ทะเบียนโรงเรียน สพม.นครปฐม
คงทองวิทยา
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก73012012
PERCODE 6 หลัก180276
กระทรวง 10 หลัก1073180276
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คงทองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kongtong Wittaya School
หมู่ที่1
ถนนเศรษฐวิถี
หมู่บ้าน-
ตำบลสามง่าม
อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์73150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์034381769
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์https://kongthong.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/46hfKrogwPA36hCK9

พิกัด


Latitude
13.96242012
Longitude
100.0825478

20.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน