สพม.นครปฐม.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
730120121802761073180276 คงทองวิทยา1สามง่ามดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------4081038510362101,1553029582618258881424--------1,9695436-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120111802681073180268 ศาลาตึกวิทยา16ทุ่งลูกนกกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------742853110326987936538232269--------4951729-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120101802671073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน7กระตีบกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------4591254213491131,492384541142210377101,25331--------2,7456940-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120021802591073180259 ราชินีบูรณะ-พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------4651250212512121,479365661453614533141,63542--------3,1147840-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120091802661073180266 กำแพงแสนวิทยา7ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------3501033410408101,092303399388928881,01526--------2,1075638-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120081802651073180265 สิรินธรราชวิทยาลัย5สนามจันทร์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------4281345113402131,281395131549215455151,46045--------2,7418433-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120031802601073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------793883125329294837238332039--------4951828-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120071802641073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม5โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------127413341094369129936336832309--------5992129-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730120061802631073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม-พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------3781242312413121,2143630582948312891124--------2,1256035-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120051802621073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"3สระกะเทียมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------101374389326497724623521586--------4221528-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120041802611073180261 ศรีวิชัยวิทยา1นครปฐมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------2357278831898312430682778260784323--------1,6744736-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120131802771073180277 บ้านหลวงวิทยา2บ้านหลวงดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------9736128222407331251221803--------3201032-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220011802691073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์3งิ้วรายนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------5624526821696282332382996--------2681222-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220021802701073180270 ภัทรญาณวิทยา3วัดแคนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------2858280926098252618551594148449213--------1,3173934-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220031802711073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม4บางแก้วนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------1023813102328595425324521526--------4371529-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220041802721073180272 พลอยจาตุรจินดา1ท่าพระยานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------281321281883281201151633--------151625-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220051802731073180273 แหลมบัววิทยา6เเหลมบัวนครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------31136129196329219272556--------151917-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220061802741073180274 เพิ่มวิทยา3นครชัยศรีนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------4724424421356262312192766--------2111218-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220081802781073180278 บางเลนวิทยา6บางเลนบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------135516761635465161014108470427912--------7442827-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220091802791073180279 บางหลวงวิทยา6บางหลวงบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------6934928932078341452151944--------3011225-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220101802801073180280 สถาพรวิทยา11ลำพญาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------7026928422236252332202786--------3011225-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220111802811073180281 บัวปากท่าวิทยา8บัวปากท่าบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------40235248212363124523121076--------2301219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220121802821073180282 สามพรานวิทยา5ยายชาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------2248260832588092418361886170654118--------1,3504232-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220131802831073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์2ท่าตลาดสามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------13341414274817251725151549515834107483427312--------1,0423530-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220141802841073180284 วัดไร่ขิงวิทยา2ไร่ขิงสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------6171562315629151,869455441558914506121,63941--------3,5088641-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730220151802851073180285 ปรีดารามวิทยาคม3คลองจินดาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------7925926121996262302312876--------2861224-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220161802861073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์3ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------22672568239672121353102889254889527--------1,6164834-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730220171802881073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 5ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------4481448214458131,388413751136111345111,08133--------2,4697433-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120011802581073180258 พระปฐมวิทยาลัย-พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------6531666916645161,967485201652716571161,61848--------3,5859637-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT