สพม.นครปฐม.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
730120121802761073180276 คงทองวิทยา1สามง่ามดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------3911039110380101,1623030182908256884724--------2,0095437-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120111802681073180268 ศาลาตึกวิทยา16ทุ่งลูกนกกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------99373288326088736936432209--------4801728-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120101802671073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสน7กระตีบกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------4551245412522131,431374671244511403101,31533--------2,7467039-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120021802591073180259 ราชินีบูรณะ-พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------4631245812494121,415365371455214527141,61642--------3,0317839-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120091802661073180266 กำแพงแสนวิทยา7ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------389103479339101,075293609315935191,02627--------2,1015638-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120081802651073180265 สิรินธรราชวิทยาลัย5สนามจันทร์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------4191342513446131,290395021550315489151,49445--------2,7848433-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730120031802601073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์2ดอนยายหอมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------78392389325998334838132129--------4711826-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120071802641073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคม5โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------135412841214384127538635332149--------5982128-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730120061802631073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม-พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------4121137512401121,1883531092998268887725--------2,0656034-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120051802621073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"3สระกะเทียมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------582101371323083425624321336--------3631426-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730120041802611073180261 ศรีวิชัยวิทยา1นครปฐมเมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------2727233728187862231083018272888324--------1,6694636-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120131802771073180277 บ้านหลวงวิทยา2บ้านหลวงดอนตูมสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------7029035822187301271261833--------3011030-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220011802691073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์3งิ้วรายนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------54253266217364422523221016--------2741223-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220021802701073180270 ภัทรญาณวิทยา3วัดแคนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------2648278826798092517751865160452314--------1,3323934-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220031802711073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม4บางแก้วนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------8131023102328595226025221646--------4491530-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220041802721073180272 พลอยจาตุรจินดา1ท่าพระยานครชัยศรีสหวิทยาเขตอภิรมย์ฤดี----------------------221221211653221271181673--------132622-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220051802731073180273 แหลมบัววิทยา6เเหลมบัวนครชัยศรีสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------301261321883272232162666--------154917-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
730220061802741073180274 เพิ่มวิทยา3นครชัยศรีนครชัยศรีสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------3414824421265292242232766--------2021118-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220081802781073180278 บางเลนวิทยา6บางเลนบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------1334128517664371513441004100433412--------7712729-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220091802791073180279 บางหลวงวิทยา6บางหลวงบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------81363245218975323224121266--------3151324-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
730220101802801073180280 สถาพรวิทยา11ลำพญาบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------6126626521926292232312836--------2751223-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220111802811073180281 บัวปากท่าวิทยา8บัวปากท่าบางเลนสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------2724123421026312262422996--------2011217-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220121802821073180282 สามพรานวิทยา5ยายชาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------2098220826486932420561636180654818--------1,2414230-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220131802831073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์2ท่าตลาดสามพรานสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------116413742538151515451595464151054794105428912--------1,0063529-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
730220141802841073180284 วัดไร่ขิงวิทยา2ไร่ขิงสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------5861560315603151,792454751253415572141,58141--------3,3738639-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
730220151802851073180285 ปรีดารามวิทยาคม3คลองจินดาสามพรานสหวิทยาเขตวัชรีรมยา----------------------6027624921856422242282946--------2791223-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
730220161802861073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์3ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------31682297254879923399103491028091,02829--------1,8275235-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730220171802881073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 5ศาลายาพุทธมณฑลสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์----------------------4351444614477141,358423631137111362111,09633--------2,4547533-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
730120011802581073180258 พระปฐมวิทยาลัย-พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมสหวิทยาเขตพิมานปฐม----------------------6211664516657161,923485671651716522161,60648--------3,5299637-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7


50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT