การรายงานผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมรายงานผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวนิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการรายงานผล ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม