DMC Datamanagement Center

1. รอบทำข้อมูล 1/2566 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ยืนยันข้อมูลในระบบได้วันที่ 10 มิถุนายน 2566 (เวลา 08.00 – 16.30 น.)

2. เเจ้งเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัด สพม.นครปฐมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับรองข้อมูลนักเรียน

3. ระบบ DMC ไม่ใช่ระบบทะเบียนนักเรียน เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อขอรับอุดหนุนรายบุคคลของนักเรียน

เปิดเมนูให้ทำข้อมูลรอบ 10 มิ.ย. 2566 (1/2566)

 1. ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตนจริงศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2566 เท่านั้น
 2. กรอกข้อมูลนักเรียนที่มาสมัครใหม่ปีการศึกษา 2566 ด้วยเมนู
  • 2.7.1 ย้ายเข้า
  • 2.7.3 เพิ่มนักเรียน
  • 2.7.4 เพิ่มนักเรียนติด G
 3. ย้ายออกนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วยเมนู
  • 2.7.5 ย้ายออก
  • 2.7.6 ออกกลางคัน จำหน่าย (ต้องแจ้งเขตก่อนทำเมนูนี้)
 4. กรอกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงนักเรียนทุกคนด้วยเมนูปรับปรุงข้อมูล 3.1.1 หรือใช้การอัพโหลดไฟล์ (รายละเอียดอ่านได้ในเมนู 2.7.9 อัพโหลดเอกสาร)
 5. 2.7.7 แก้ไขชั้นเรียนหากนักเรียนมีการย้ายห้องหรือกรอกชั้นเรียนผิด
 6. 2.7.8 แก้ไขชื่อ-นามสกุลนักเรียน ไม่ต้องอีเมลแจ้งเปลี่ยน
 7. ส่งแก้ไขเลขบัตรประชาชนทางอีเมลเท่านั้นจะหยุดแก้ไขในวันที่ 10 มิ.ย 2566 เวลา 16.30 น.
 8. ลิ้งค์ DMC 2566 https://portal.bopp-obec.info/obec66/auth/login

หมายเหตุ****

ติดต่อ สอบถาม ข้อมูลระบบ ปัญหาการใช้งาน ต่าง ๆ เพิ่มผู้ใช้งาน ลบผู้ใช้งาน ลืมรหัสผ่าน หรือ เกี่ยวกับการทำข้อมูลต่างๆ Line กลุ่ม DMC ติดต่อ admin เขตพื้นที่ สพม.นครปฐม ที่ดูแลระบบ DMC

ติดต่อ สอบถาม ได้ที่ QR CODE LINE กลุ่ม DMC สพม.นครปฐม

DMC 2565

DMC 2564

ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

คู่มือ DMC เเละ เเบบฟอร์มต่างๆ สามารถโหลดได้

 1. เล่มแนวทางและคู่มือ DMC 2565 (ใหม่)
 2. เล่มแนวทางและคู่มือ DMC 2564
 3. โปรแกรม เครื่อง smart card reader
 4. คู่มือ โปรแกรม smart card
 5. วิธีการ ขอแก้ไข กรณี เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของนักเรียนผิด คลิก…
 6. แบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประชาชนผิด
 7. อีเมล์ bopp.dmc@gmail.com สำหรับส่งให้เจ้าหน้าที่ สพฐ.แก้ไข เลขบัตร 13 หลัก นักเรียน (**เขตพื้นที่ฯ แก้ไขให้ไม่ได้ ต้องส่งเมล์ สพฐ. อย่างเดียวครับ)
 8. เอกสารประกอบ ในการขอเลข G มีอะไรบ้าง คลิก…
 9. แบบฟอร์ม ขอเลข G ( เด็กที่ไม่มีเลข 13 หลัก / ต่างด้าว (กรณีไม่มีบัตรต่างด้าว หรือ ยังไม่มีเลขต่างด้าว) คลิก…
  ** หากเด็กนักเรียน มีเลข 13 หลักที่มหาดไทยออกให้ ที่ขึ้นต้นด้วย 0 , 00 , 7 โรงเรียนไม่ต้องทำเรื่องขอเลข G สามารถนำเข้าระบบ DMC ได้เลย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ICT สพม.นครปฐม Admin By Tonkla