ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

เลขที่ 50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา)  ตำบลแหลมบัว 

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
เบอร์โทรศัพท์ 034300500 – 034300501
Email : sesao.npt
@gmail.com Facebook :/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

ช่องทางติดต่อเเบบออนไลน์

รับฟังความคิดเห็น
Q&A
ช่องทางร้องเรียน
เเบบสอบถามของเว็บไซต์

เเผนที่ตั้งหน่วยงาน