แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
73012001 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐม13.1
73012002 โรงเรียนราชินีบูรณะ พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐม14.9
73012003 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ดอนยายหอมเมืองนครปฐม26
73012004 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา นครปฐมเมืองนครปฐม18.6
73012005 โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" สระกะเทียมเมืองนครปฐม33.5
73012006 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม พระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐม10
73012007 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โพรงมะเดื่อเมืองนครปฐม26
73012008 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สนามจันทร์เมืองนครปฐม21.3
73012009 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ทุ่งกระพังโหมกำแพงแสน34
73012010 โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน กระตีบกำแพงแสน50
73012011 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา ทุ่งลูกนกกำแพงแสน42
73012012 โรงเรียนคงทองวิทยา สามง่ามดอนตูม20.4
73012013 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา บ้านหลวงดอนตูม9.6
73022001 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ งิ้วรายนครชัยศรี14.1
73022002 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา วัดแคนครชัยศรี9.2
73022003 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม บางแก้วนครชัยศรี18.6
73022004 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา ท่าพระยานครชัยศรี16.8
73022005 โรงเรียนแหลมบัววิทยา เเหลมบัวนครชัยศรี1
73022006 โรงเรียนเพิ่มวิทยา นครชัยศรีนครชัยศรี14.9
73022008 โรงเรียนบางเลนวิทยา บางเลนบางเลน27.7
73022009 โรงเรียนบางหลวงวิทยา บางหลวงบางเลน42.4
73022010 โรงเรียนสถาพรวิทยา ลำพญาบางเลน20.4
73022011 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา บัวปากท่าบางเลน51.9
73022012 โรงเรียนสามพรานวิทยา ยายชาสามพราน20
73022013 โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่าตลาดสามพราน21
73022014 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ไร่ขิงสามพราน24
73022015 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม คลองจินดาสามพราน29
73022016 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศาลายาพุทธมณฑล30
73022017 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ศาลายาพุทธมณฑล24
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT