เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
73012012 คงทองวิทยา ดอนตูมhttps://kongthong.ac.th/-
73012011 ศาลาตึกวิทยา กำแพงแสนwww.salatuek.ac.thsupport@salatuek.ac.th
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน กำแพงแสนwww.mtbk.ac.thmtbk.thanbin@gmail.com
73012002 ราชินีบูรณะ เมืองนครปฐมhttps://www.rn.ac.th/default/information@rn.ac.th
73012009 กำแพงแสนวิทยา กำแพงแสนhttp://www.kpsw.ac.th/-
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย เมืองนครปฐมhttp://www.psc.ac.th/-
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เมืองนครปฐมhttp://www.ppt2.ac.th/contact-
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม เมืองนครปฐมhttp://www.prongmadua.ac.th/wjschool@hotmail.com
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม เมืองนครปฐมhttp://wj.ac.th/wjschool@hotmail.com
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" เมืองนครปฐมhttp://www.sktw.ac.th/-
73012004 ศรีวิชัยวิทยา เมืองนครปฐมhttp://www.swc.ac.th/chatree@swc.ac.th
73012013 บ้านหลวงวิทยา ดอนตูมhttps://www.blws.ac.th/blws1/banluangwittaya@obec.go.th
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครชัยศรีhttp://ngbr.ac.th/Schoolngbr@gmail.com
73022002 ภัทรญาณวิทยา นครชัยศรีhttp://www.py.ac.th/py@py.ac.th
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม นครชัยศรีhttp://www.ubrnp.ac.th/-
73022004 พลอยจาตุรจินดา นครชัยศรีhttp://www.phloinpt.ac.th/siriwut.ngam@phloinpt.ac.th
73022005 แหลมบัววิทยา นครชัยศรีhttp://laembua.ac.th/laembuawitthaya@gmail.com
73022006 เพิ่มวิทยา นครชัยศรีhttp://permwit.ac.th/-
73022008 บางเลนวิทยา บางเลนhttp://www.banglane.ac.th/b.w.wittaya@gmail.com
73022009 บางหลวงวิทยา บางเลนhttp://www.blwy.ac.th/regs.blw@gmail.com
73022010 สถาพรวิทยา บางเลนhttp://stpsch.ac.th/info@stpsch.ac.th
73022011 บัวปากท่าวิทยา บางเลนhttp://bptw.ac.th/buapakthawittaya.school@gmail.com
73022012 สามพรานวิทยา สามพรานhttp://www.spw.ac.th/webspw/spw.sampran@gmail.com
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามพรานhttps://www.kc.ac.th/-
73022014 วัดไร่ขิงวิทยา สามพรานhttp://www.wrk.ac.th/wrk.ac.th@gmail.com
73022015 ปรีดารามวิทยาคม สามพรานhttps://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1073180285&page=infopreedaram@hotmail.com
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พุทธมณฑลhttp://www.rsbs.ac.th/info@rsbs.ac.th
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลhttps://www.kjn.ac.th/kanjana@kjn.ac.th
73012001 พระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐมwww.phrapathom.ac.thphrapathom2556@gmail.com