แผนอัตรากำลังข้าราชการ
.HRMS.OBEC UPDATE:
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1073180258 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์3,56596-----------
1073180259 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์2,99979-----------
1073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมดอนยายหอม46818-----------
1073180261 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมนครปฐม1,68546-----------
1073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสระกะเทียม36314-----------
1073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์2,06161-----------
1073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมโพรงมะเดื่อ63821-----------
1073180265 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสนามจันทร์2,79684-----------
1073180266 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนทุ่งกระพังโหม2,22359-----------
1073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนกระตีบ2,76272-----------
1073180268 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนทุ่งลูกนก44714-----------
1073180276 คงทองวิทยาดอนตูมสามง่าม2,04254-----------
1073180277 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมบ้านหลวง28610-----------
1073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีงิ้วราย29912-----------
1073180270 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีวัดแค1,39340-----------
1073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีบางแก้ว44215-----------
1073180272 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีท่าพระยา1326-----------
1073180273 แหลมบัววิทยานครชัยศรีเเหลมบัว1709-----------
1073180274 เพิ่มวิทยานครชัยศรีนครชัยศรี21012-----------
1073180278 บางเลนวิทยาบางเลนบางเลน76626-----------
1073180279 บางหลวงวิทยาบางเลนบางหลวง32413-----------
1073180280 สถาพรวิทยาบางเลนลำพญา29412-----------
1073180281 บัวปากท่าวิทยาบางเลนบัวปากท่า19812-----------
1073180282 สามพรานวิทยาสามพรานยายชา1,25738-----------
1073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานท่าตลาด94335-----------
1073180284 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานไร่ขิง3,24284-----------
1073180285 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานคลองจินดา29812-----------
1073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลศาลายา1,96153-----------
1073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลศาลายา2,50473-----------
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.DTE.2024.04