แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1073180258 พระปฐมวิทยาลัยเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์3,52996-----------
1073180259 ราชินีบูรณะเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์3,03178-----------
1073180260 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์เมืองนครปฐมดอนยายหอม47118-----------
1073180261 ศรีวิชัยวิทยาเมืองนครปฐมนครปฐม1,66946-----------
1073180262 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์"เมืองนครปฐมสระกะเทียม36314-----------
1073180263 วัดห้วยจรเข้วิทยาคมเมืองนครปฐมพระปฐมเจดีย์2,06560-----------
1073180264 โพรงมะเดื่อวิทยาคมเมืองนครปฐมโพรงมะเดื่อ59821-----------
1073180265 สิรินธรราชวิทยาลัยเมืองนครปฐมสนามจันทร์2,78484-----------
1073180266 กำแพงแสนวิทยากำแพงแสนทุ่งกระพังโหม2,10156-----------
1073180267 มัธยมฐานบินกำแพงแสนกำแพงแสนกระตีบ2,74670-----------
1073180268 ศาลาตึกวิทยากำแพงแสนทุ่งลูกนก48017-----------
1073180276 คงทองวิทยาดอนตูมสามง่าม2,00954-----------
1073180277 บ้านหลวงวิทยาดอนตูมบ้านหลวง30110-----------
1073180269 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครชัยศรีงิ้วราย27412-----------
1073180270 ภัทรญาณวิทยานครชัยศรีวัดแค1,33239-----------
1073180271 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมนครชัยศรีบางแก้ว44915-----------
1073180272 พลอยจาตุรจินดานครชัยศรีท่าพระยา1326-----------
1073180273 แหลมบัววิทยานครชัยศรีเเหลมบัว1549-----------
1073180274 เพิ่มวิทยานครชัยศรีนครชัยศรี20211-----------
1073180278 บางเลนวิทยาบางเลนบางเลน77127-----------
1073180279 บางหลวงวิทยาบางเลนบางหลวง31513-----------
1073180280 สถาพรวิทยาบางเลนลำพญา27512-----------
1073180281 บัวปากท่าวิทยาบางเลนบัวปากท่า20112-----------
1073180282 สามพรานวิทยาสามพรานยายชา1,24142-----------
1073180283 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สามพรานท่าตลาด1,00635-----------
1073180284 วัดไร่ขิงวิทยาสามพรานไร่ขิง3,37386-----------
1073180285 ปรีดารามวิทยาคมสามพรานคลองจินดา27912-----------
1073180286 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์พุทธมณฑลศาลายา1,82752-----------
1073180288 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) พุทธมณฑลศาลายา2,45475-----------
50/1 หมู่ 6 (โรงเรียนแหลมบัววิทยา) ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
Version.2024.1.SPM.NPT BY.ICT